ARKIVAR

Er arkivyrket noe for deg? På disse sidene vil du få et lite innblikk i hva en arkivar gjør, hvor en arkivar jobber, og om hvordan du kan bli arkivar.

Les intervjuer med studenter ved arkivarutdanningen i Oslo og Akershus, og med arkivarer i ulike yrker:

Egil Blomsø, arkivar, Aust-Agder kulturhistoriske senter
Egil Blomsø, arkivar, Aust-Agder kulturhistoriske senter

“Som depotarkivar støter man ofte på problemstillinger knyttet til f.eks. bevaring og kassasjon. Hva skal bevares og hva kan kasseres? Med arkivutdanning er man bedre rustet til å foreta slike vurderinger.”

Trine Nesland, arkivar i Ruter AS
Trine Nesland, arkivar i Ruter AS

“Utdanning innenfor arkivfag blir viktigere og viktigere i jobbsammenheng. Flere og flere stillinger lyses ut med krav om minimum bachelorgrad med arkiv i fagkretsen. Dette er nok et uttrykk for en erkjennelse av at arkivaryrket ikke kan/bør utøves uten teoretisk fagkompetanse.”

Inge Vikane, arkivfagarbeider, IKA Hordaland
Inge Vikane, arkivfagarbeider, IKA Hordaland

“Eg må innrømme at eg etter eg byrja jobbe her har oppdaga kor tilfredsstillande det er å sjå eit ferdig ordna arkiv, særleg når ein har vore med i prosessen frå innhenting og ordning til det står fint oppstilt med etiketter og er fullstendig katalogisert.”

Arbror Qeriqi, arkivstudent ved Høgskolen i Oslo og Akershus
Arbror Qeriqi, arkivstudent ved Høgskolen i Oslo og Akershus

“Det er veldig få her i landet som har den kompetansen vi får som arkivstudenter.”

Miriam Askeland Thuen, arkivstudent ved Høgskolen i Oslo og Akershus
Miriam Askeland Thuen, arkivstudent ved Høgskolen i Oslo og Akershus

“I arkivstudiet fant jeg en samfunnsmessig vinkling som knyttet de noen ganger svært praktiske delene av faget opp mot en større helhet.”

Kristine Synnøve Brorson, rådgiver Steria
Kristine Synnøve Brorson, rådgiver Steria

“Vi ser at det er stort behov for rådgivningstjenester innen arkiv og dokumenthåndtering. Vi får flere forespørsler en det vi har muligheter å besvare.”